ความเห็น 275499

รวมตะกอนเด็ด วาทะเด่น ผลึกผล ทางการศึกษาไทย ใน G2K (มียอดให้คุณต่อครับ)

เขียนเมื่อ 

 

ปราชญ์ชาวบ้านผู้ยิ่งใหญ่

P

ไม่มีใครแก่เกินเรียน ไม่มีมะพร้าวแก่เกินแกง
สรุปว่าการศึกษาหาได้อยู่ในเฉพาะโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาแต่อย่างใดไม่ การศึกษาที่แท้มีอยู่ทุกซอกทุกมุม แทรกเป็นยาดำอยู่ในวิถีชีวิตของทุกผู้ทุกนาม ทุกครัวเรือน ทุกชุมชน ทุกสังคม

 

 

สรุป การศึกษาหาได้อยู่ในเฉพาะโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาเท่านั้นแต่การศึกษาที่แท้มีอยู่ทุกซอกทุกมุม แทรกเป็นยาดำอยู่ในวิถีชีวิตของทุกผู้ทุกนาม ทุกครัวเรือน ทุกชุมชน ทุกสังคม ตรงกับสิ่งที่เราอยากจะเห็น นั่นคือ.. 

ชีวิตคือการศึกษา การศึกษาคือชีวิต

http://gotoknow.org/blog/sutthinun/99265