ความเห็น 275278

รวมตะกอนเด็ด วาทะเด่น ผลึกผล ทางการศึกษาไทย ใน G2K (มียอดให้คุณต่อครับ)

เขียนเมื่อ 

P

  • ผมมองว่า คนเราเกิดมาพร้อมกับการทำวิจัยครับ หลักที่สำคัญคือ การทำวิจัยตัวเอง เพราะเราเองไม่ใช่จะรู้จักตัวเราเองได้ทั้งหมดครับ ดังนั้นหากเราทราบตัวเอง ทราบในสิ่งที่ตัวเองเป็น โดย มอง ตัวเรา และสิ่งรอบตัว  การให้และการรับ วิจัยตัวเรา วิจัยสิ่งรอบข้าง วิจัยการให้และการรับ วิจัยการสร้างความสมดุล
  • คงต้องกำหนดอะไรหลายๆ อย่าง ต้องมีเป้าหมายก่อน ถึงจะเดินได้ ไม่งั้นเราจะคลำไปจนทั่ว จนกว่าจะเจอว่าอะไรใช่ หรือไม่ใช่ อาจจะสายไป หรือช้าไปได้
  • ทางออกหนึ่งที่อาจจะช่วยในการค้นหาเป้าหมายให้เจอ คือ การศึกษา ครับ
  • การศึกษา เรียนรู้ เพื่อรู้จักตัวเอง รู้จักสิ่งรอบตัว ใกล้ๆ ตัว และประยุกต์เป็น คิดสิ่งใหม่ได้ เพราะเป้าหมายชีวิตของเราคือของเราครับ เราลิขิตเองเป็นสำคัญ ส่วนเส้นทางเดินไปยังเป้าหมายนั้น ต้องทำวิจัยครับ คือวิจัยตัวเองและสิ่งรอบข้างนั้นหล่ะครับ
  • http://gotoknow.org/blog/inspiring/98969