ความเห็น 275270

รวมตะกอนเด็ด วาทะเด่น ผลึกผล ทางการศึกษาไทย ใน G2K (มียอดให้คุณต่อครับ)

เขียนเมื่อ 

 

 • เพราะมีฝัน จึงตามฝัน ในวันนี้   
 • จากอีสาน  สู่ถิ่นที่  จะมีฝัน
 • จิตก็ตื่น  ใจก็เต้น  อยู่ครืนครัน    
 • จะถึงฝัน  หรือเปล่า  ก็ไม่รู้   
 • อยู่ขอบฟ้า ชายแดน แสนเสียวซ่าน 
 • ถิ่นอีสาน  แดนกันดาร เคยอาศัย
 • บุรีรัมย์ แล้งน้ำ งามน้ำใจ
 • สู่ถิ่นใหม่ ใต้ฟ้า ปัตตานี 
 • ตามหาฝัน  คนเดียว  ให้เปลี่ยวจิต
 • อยากมีมิตร  ข้างกาย ไม่หน่ายหนี
 • คุยกับเธอ เท่าไหร่ ไม่ใยดี
 • หรือจะหนี  กลับบุรีรัมย์  ชอกช้ำใจ

P

วันนี้ทำให้ผมเข้าใจความจริงเพิ่มขึ้นอีกข้อหนึ่ง  นั่นก็คือ  "ความรักไม่ต้องการเหตุผล" 

http://gotoknow.org/blog/wanpichit/98271