ความเห็น 2751443

ทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก จาก สกอ. สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

ปฐมพงษ์ บำเริบ
IP: xxx.108.244.24
เขียนเมื่อ 

ผม ปฐมพงษ์ บำเริบ ปัจจับันเป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาด  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ปัจจุบัน มีผลงานวิชาการตีพิมพ์ลงในวารสารวิจัยระดับชาติที่ สกอ.รับรอง 1เรื่อง คุณสมบัติในการขอรับทุนครบถ้วนหากสาขาที่ปริญญาเอกจะต่อมิได้เป็นสาขาคลาดแคลน(การตลาด) จะสามรถยื่นขอทุนได้ไหมครับ เนื่องด้วยค่าใช้จ่ายในการเรียนปริญญาเอกสาขาการตลาดสูงมากในทุกๆสถานบัน ทางผมเองก้มีเงินทุนเพียงเล็กน้อย สุดท้ายถ้าหากมีสถานบันการศึกษาในต่างประเทศที่สกอ.ยอมรับเข้าศึกษาจะทำให้พิจารณาให้ทุนง่ายขึ้นไหมครับ รบกวนท่านอาจารย์กรุณาชี้แนะด้วยครับ

ด้วยความเคารพอย่างสูง