ความเห็น 2750295

อนุทิน

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะท่านอาจารย์พนัส Ico48 แผ่นดิน

ทำไป เรียนรู้ไป
เป็นทั้งระบบและกลไก
ของการ "ใช้ชีวิต"
.
..

ขอขอบพระคุณสำหรับคมคำอันกระชับครบ...

สำหรับการสรุปบทเรียน...ชีวิตชุดนี้ เป็นอย่างยิ่ง...ค่ะ