ความเห็น 2750164

อนุทิน

เขียนเมื่อ 

ทำไป เรียนรู้ไป
เป็นทั้งระบบและกลไก
ของการ "ใช้ชีวิต" ...

ขอบคุณครับ