ความเห็น 274546

ปีใหม่ที่สมุย

นุชรีย์ บินหมัดหนี ม.5/4 เลขที่ 12
IP: xxx.19.50.131
เขียนเมื่อ 

น่าสนจัยมากๆ ถ้ามีเวลาว่างหรือปิดเทอมจะช่วยครอบครัวปายเที่ยวกาน แต่ถ้าปายคงจะม่ายมีตังขึ้นเครื่องบิน ปายรถส่วนตัวดีกว่า