ความเห็น 274284

รวมตะกอนเด็ด วาทะเด่น ผลึกผล ทางการศึกษาไทย ใน G2K (มียอดให้คุณต่อครับ)

เขียนเมื่อ 

เครือข่ายคนดี

P

ในสังคมทุกวันนี้ที่มีค่านิยมเกี่ยวกับความดีลดลง มองเห็นคุณค่าของวัตถุมากกว่าจิตใจ วัดคุณค่าของความสำเร็จจากความร่ำรวยมากกว่าความดีในตัวบุคคล แสวงหาความร่ำรวยโดยไม่สนใจว่าเงินทองที่ได้มานั้นจะได้มาด้วยความสุจริตหรือไม่...

เป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงนะครับ เมื่อพลังของความดีมีกำลังน้อยกว่าอำนาจของเงิน หลายคนเลือกที่จะเป็นคนเลวเพียงเพื่อจะได้เงินมา ส่วนคนที่เลือกที่จะเป็นคนดีกลับถูกมองว่าเป็นคนโง่... ผมว่าน่าจะถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องฉีดวัคซีนความดีให้กับคนในสังคม แล้วร่วมด้วยช่วยกันสร้างเครือข่ายคนดีให้เข้มแข็งขึ้นกว่านี้ เพื่อสักวันหนึ่งพลังของความดีจะได้กลับมาเข้มแข็งอีกครั้ง...

http://gotoknow.org/blog/Social/95209