ความเห็น 27400

บันทึกการเรียน บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

น้อยเองค่ะ
IP: xxx.28.21.4
เขียนเมื่อ 
เชิญเข้าร่วมชุมชน "คอมพิวเตอร์ วช.พจ." เค้ามีชุมชนเป็นของตัวเองแล้วนะ อยากอ่านข้อความ เชิญได้ที่ www.gotoknow.org/com-ppoly