ความเห็น 2737016

ความคิด กับ สัตว์เลี้ยงในหอพัก....

เขียนเมื่อ 

ใครตีคุณค่าสิ่งมีชีวิตอย่างไร ย่อมแสดงถึงแก่นแท้ภายในของคน ๆ นั้น

ป.ล. บันทึกชัดเจนทั้งภาพและข้อความครับ ;)...