ความเห็น 2735091

อนุทิน

30 พย.นี้ไปประชุมลูกจ้างสาธารณสุขที่อยุธยา 

หากเสร็จเร็วจะแวะเยี่ยมที่กระทรวง มีเรื่องหารือจากความคิดคุณหมอเปิ้น รพ.บ้านลาด