ความเห็น 2735041

ฟักข้าวมีประโยชน์มากเช่น ยอด-ใบ-ลูกอ่อน ลดน้ำตาลในเลือดผู้ป่วยโรคเบาหวาน

เขียนเมื่อ 

ฟักข้าวประโยชน์มากหลาย ปลูกง่าย ศัตรูพืชรบกวนน้อย อายุยืนยาวหลายสิบปี ประเทศไทยช่างอุดมสมบูรณ์ดีแท้ น่าจะช่วยกันส่งเสริมคนไทยให้สร้างสุขภาพให้แข็งแรง ดีกว่าแย่งกันสร้างโรงพยาบาลเพื่อรักษา กันไว้ดีกว่าแก้.......