ความเห็น 273237

รวมตะกอนเด็ด วาทะเด่น ผลึกผล ทางการศึกษาไทย ใน G2K (มียอดให้คุณต่อครับ)

เขียนเมื่อ 

 ทุกท่านครับผมเอาดีๆมาฝาก

จอมยุทธสาว ผู้ไม่กลัวฟ้าดิน

คุณเบิร์ด P...

ความคิด ความรู้สึกเป็นคุณสมบัติที่ติดตัวมนุษย์มาแต่กำเนิดเลยก็ว่าได้ ...แต่มีส่วนน้อยที่คิดเป็น หรือได้รับการฝึกการคิดที่ถูกต้อง

ทักษะการคิดมี 2 ประเภท

1. ทักษะการคิดพื้นฐาน เช่นการสำรวจ  การสังเกต  จำแนก  แยกแยะ  เปรียบเทียบ  จัดกลุ่ม / จัดหมวดหมู่  การเชื่อมโยง / สัมพันธ์  จัดลำดับ  การให้เหตุผล / คาดคะเน  การตั้งสมมติฐาน  การประเมิน  ตัดสินใจ  การเลือก  การให้ความหมาย  การแปลความ  ตีความและการสรุปเรื่องราวสำคัญ ฯลฯ...พูดง่ายๆว่าเป็นการคิดทั่วๆไปที่จำเป็นต้องใช้อยู่เสมอในชีวิตประจำวันและเป็นพื้นฐานของการคิดขั้นสูง...แค่ทักษะพื้นฐานคนไทยได้ฝึกคิดแค่ไหนคะ ?

2. ทักษะการคิดระดับสูง เช่น

คิดอย่างมีวิจารณญาณ = การคิดที่ผ่านกระบวนการไตร่ตรองอย่างรอบคอบ มีเหตุผลเกี่ยวกับข้อมูลหรือสถานการณ์ที่ปรากฎ  โดยอาศัยความรู้ ความคิดและประสบการณ์ของตนเอง รวมกับข้อมูลที่เชื่อถือได้ แสวงหาความรู้ความจริงเพื่อนำไปสู่การสรุปและตัดสินใจอย่างสมเหตุสมผล...ถ้าดูในความหมายนี้  " เรา "..มีแค่ไหนคะ ?

คิดอย่างสร้างสรรค์  =  เป็นการคิดเพื่อค้นพบสิ่งใหม่ๆ เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติหรือการสร้างสิ่งใหม่ๆที่แปลกแตกต่างจากเดิม..." เรา " มีแค่ไหนคะ ?..เพราะข้อนี้คือการทำให้เรายืนบนขาตัวเราเองได้

คิดวิเคราะห์ = เป็นการคิดที่สามารถจำแนกสิ่งซึ่งเรียนรู้มาตามองค์ประกอบที่เป็นอยู่จริง  เข้าใจโครงสร้างของสิ่งนั้นๆ...ข้อนี้คนไทยมีมากกว่าข้ออื่นๆ (เราจะถนัดวิจารณ์ แยกแยะประเด็น ^ ^ )

คิดสังเคราะห์ = เป็นการคิดที่สามารถรวมสิ่งต่างๆตั้งแต่ 2 ชนิดขึ้นไปเข้าด้วยกัน เพื่อให้ได้สิ่งใหม่ที่มีคุณลักษณะแตกต่างไปจากส่วนประกอบย่อยๆของเดิม...เรามีมากน้อยแค่ไหนก็ไม่ทราบนะคะ

เรากำลังเข้าสู่การแข่งขันในโลกแบบใหม่ที่คุณภาพของประชากร ความคิดริเริ่มต่างๆมีความสำคัญมากขึ้นทุกทีเพื่อนำพาไทย ให้ยืนอยู่บนขาของตัวเองได้  ความสามารถในการคิดไม่ใช่พรสวรรค์  ไม่ใช่ความเป็นอัจฉริยะที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิด..แต่เป็นศักยภาพที่เรียนรู้และพัฒนาได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด และควรเริ่มตั้งแต่วัยเด็ก..

เราพูดกันมากว่าเด็กไทยคิดไม่เป็น ป.ตรี ป.โท  ป.เอกไม่มีคุณภาพ..ก็คงต้องถามว่าหลักสูตรที่เรียนมีการฝึกทักษะการคิดขั้นสูงอย่างเป็นรูปธรรมด้วยหรือไม่ ?..เป็นหลักสูตรเฉพาะที่เรียนในหนึ่งภาคเรียนเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยมีบ้างมั้ย ?..เวลาอาจารย์สอบเคยให้คะแนนแบบที่เบิร์ดเล่าให้ฟังหรือเปล่าที่ใครท่องจำมาสอบคือ ตก ! ..และพ่อแม่เคยฝึกการคิดให้กับลูกแค่ไหน ?...

เราคงโทษใครไม่ได้หรอกนะคะถึงผลผลิตที่เกิดขึ้น..แต่เราคงต้องมาดูว่าเราจะสังเคราะห์ให้เกิดสิ่งต่างๆที่เราวาดฝันไว้ได้อย่างไร จากทุนที่เรามี...

เรามีความคิดกันทุกคน....แต่เราใช้ความคิดของเราแค่ไหน ? และระดับใด ?...เพื่อสร้างสรรค์หรือเพื่อทำลาย ?...

เบิร์ดเล่านิทานเรื่องฮาร์วาร์ดให้ฟังอีกดีกว่าค่ะ...( เริ่มติดลม อิ อิ )

เมื่อถูกถามว่า " ทำไม ? ภูมิปัญญาและอัจฉริยภาพทั้งหลายจึงถูกสั่งสมไว้ ณ ที่ริมแม่น้ำ Charles แห่งนี้ ".. Abbott  Lawrence  Lowell ประธานสภามหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดก็ตอบว่า...

" ทุกปี เรารับนักศึกษาที่มีความคิดสร้างสรรค์เข้ามาเป็นจำนวนมาก  เมื่อ 4 ปีผ่านไป ทุกคนเปี่ยมไปด้วยความเชื่อมั่นและความท้าทายในตัวเอง เมื่อเขาจากไปเขาจึงต้องทิ้งภูมิปัญญาและอัจฉริยภาพไว้ ณ ที่นี้ "...

คำตอบของเขาแฝงไปด้วยปรัชญาแห่งการพัฒนาภูมิปัญญา...เช่น

  • นักศึกษาทุกคนจะถูกสอนให้ " คิดเป็น " และ " กล้าทำ " มีอัจฉริยภาพอย่างเพียงพอที่จะไปเผชิญโลกภายนอกและไปสร้างอัจฉริยภาพใหม่เองได้
  • อัจฉริยภาพที่ถูกทิ้งไว้ ณ ริมฝั่งแม่น้ำนั้น อันที่จริงแล้วก็มีต้นกำเนิดจาก " ตัวองค์กร "..คือมหาวิทยาลัยที่มีคณะเจ้าหน้าที่ คณาจารย์  นักวิจัยและเครือข่ายที่จะเชื่อมโยงภูมิปัญญากับโลกภายนอก

เราพอจะทำให้เป็นแบบนี้ได้บ้างมั้ยคะ ?
เราทำนุบำรุงต้นคิดเป็นตั้งแต่เด็กๆเลยได้มั้ยคะ ? วางรูปแบบบำรุงอย่างเป็นระบบ หรือจะแยกเป็นเรื่องๆตั้งแต่ความคิดสร้างสรรค์ ฝึกการระดมสมอง  ฝึกการตัดสินใจ ฯลฯ ก็ได้..แต่อยากให้ " บำรุงต้นความคิด "...เพราะหากปล่อยให้เป็นอย่างนี้ต่อไป..แผ่นดินไทยจะเหลือหรือเปล่ายังน่าสงสัยอยู่ค่ะ ..

ขอบคุณสำหรับ " นักคิด " ที่หน้าตาฉลาดหลักแหลมจนทำให้เบิร์ดพูดเรื่องนี้อย่างยืดยาวนะคะ  ^ ^

http://gotoknow.org/blog/beautifulmemories/97293