ความเห็น


ดิฉัน นศพ.กีรติ ทรัพย์สมาน หนึ่งในนศพ.ที่ได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น เมื่อวันศุกร์ที่9พฤศจิกายน2555 พวกเรามีโอกาสได้พบกับคุณอวยพร พี่พยาบาลที่กรุณาช่วยดูแลโครงการ และได้รับฟังถึงขั้นตอน และวิธีการต่่างๆ ที่จะเกิดขึ้นเมื่อเราต้องไปทำโครงการ คุณอวยพรได้อธิบายว่า นศพ.ทุกคนจะได้มีโอกาส"บริหารจัดการศพ" เป็นคำที่มีความหมายรวมตั้งแต่ ถอดอุปกรณ์ทางการแพทย์ ทำความสะอาด เปลี่ยนชุด จัดสภาพผู้จากไปให้ดูเหมือนคนนอนหลับ ไม่ทุกข์ ใส่สำลีอุดทวารทั้ง8 กล่าวคำอโหสิกรรม และobserve การส่งศพ ของคนเปล โดยได้กรุณาขออนุญาตward เข้าดำเนินกิจกรรมในเวรบ่ายคือ ตั้งแต่เวลา 16.00 - 24.00 น. และคุณอวยพรยังกรุณาเล่าถึงความรู้สึก และประสบการณ์ต่างๆที่ผ่านมาตลอดระยะเวลาการทำงาน ความรู้สึกเมื่อได้รับฟังขั้นตอน และประสบการณ์ต่างๆ ย่อมปฏิเสธไม่ได้เลยว "กลัว" มากคะ เริ่มมีความกังวลว่าโครงการจะสำเร็จหร์อไม่ โดยส่วนตัวแล้วเป็นมุสลิม ซึ่งถูกปลูกฝัง และมีแนวความคิด ความเชื่อ ที่ใกล้ชิดความตายมากพอสมควรซึ่งปกติการสัมผัสความตายมีเพียงญาติเท่านั้น ความรู้สึกที่เกิดขึ้นจึ งมีเพียงความโศกเศร้าเสียใจแต่การ"บริหารจัดการศพ"ที่ไม่ใช่ญาติ เราไม่มีความรู้สึกเสียใจและคาดว่าน่าจะมีสติเหลือมากพอสำหรับความกลัว เลยพบว่าสิ่งที่กังวลมากที่สุดตอนนี้ ไม่ใช่ "การบริหารจัดการศพ"หากแต่เป็น "การบริหารจัดการความกลัว และสติ" ของตัวเองและเพื่อน นศพ.อีก 8 คนที่เข้าร่วมโครงการเพื่อเวลาที่เข้าดำเนินโครงการจะได้มีสติมากพอที่จะเรียนรู้สิ่งต่างๆตามวัตถุประสงค์โครงการมากกว่าเรียนรู้ที่จะไม่กลัว นศพ.ทั้ง9คนที่จัดทำโครงการ ยินดีและขอรับฟังความคิดเห็น จากเพื่อน นศพ.ทุกท่าน และทุกท่านที่ได้อ่านโครงการของเรา เพื่อการดำเนินโครงการจะได้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไปคะ นศพ.กีรติ ทรัพย์สมาน

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี