ความเห็น 2731404

อนุทิน

เขียนเมื่อ 

เป็นการตีความที่ดีครับ เพื่่อการประนีประนอมทางศาสนา   ต้องให้เครดิทท่านพุทธทาสภิกขุที่เป็นต้นคิดด้านนี้   

 

เรื่องนี้เรื่องเดียว ให้รางวัลโนเยลท่าน (ย้อนหลัง) ได้เลย เพราะเป็นเรื่องยิ่งใหญ่มากๆ ที่ไ่ม่เคยมีใครคิดมาก่อนอย่างเป็นระบบ 

 

พพจ. เองก็ยังไม่คิดเลย  แต่กลับไปหาว่าระบบอื่่น (พระเจ้า) ไม่ถูกเสียอีก  ของท่านถูกคนเดียว (บอกโดยอ้อม)