ความเห็น 2730769

อนุทิน

เขียนเมื่อ 

ทะเลจะยังสวยงามกว่านี้ หากมนุษย์ไม่มีความขัดแย้งกัน ;)...