ความเห็น 272815

รวมตะกอนเด็ด วาทะเด่น ผลึกผล ทางการศึกษาไทย ใน G2K (มียอดให้คุณต่อครับ)

เขียนเมื่อ 

อันนี้จากบันทึกนี้ครับ...

http://gotoknow.org/blog/Intregration/94201

คุณแผ่นดิน P...

เพราะเราทุกคนมีส่วนในการรับผิดชอบสังคมนี้ร่วมกัน...   

ร้อยพ่อ  พันแม่ ร้อยพันธุ์สันดานดิบ ..แต่ร้อยร่วมกันได้  เพราะมีหัวใจที่เปิดกว้าง....

คุณแจ็ค P...

อย่างที่ว่าที่ไหนๆ ก็มี "ก๊ก" ก๊กไหนก็คุยกันแต่ภายในก๊ก ยิ่งกลุ่มที่คิดว่าตนเองอยู่ชั้นสูง แล้วก็ไม่ยอมมองลงข้างล่างหรือฟังผู้อื่นยิ่งแย่นะครับ

แต่เกิดการผสมผสานระหว่างความคิด วัฒนธรรม ลดทิฐิลงคงจะดีในทุกสังคมครับ 

คุณราณี P...

ต้องหาจุดกลางที่ลงตัวค่ะ ถึงจะอยู่ร่วมกันได้ค่ะ  ในความต่างต้องมีความเหมือนของอีกคนที่ขาดหาย และช่วยกันเติมส่วนที่ขาดให้แก่กัน ส่วนคนเราถ้ารู้จักยอมรับถึงความแตกต่างของคนได้เราก็จะอยู่กันได้อย่างด้วยความสงบสุขค่ะ  สังคมก็จะสุขสงบด้วยเช่นกัน

คุณสาว แสงนภา P...

น่าจะใช้คำว่า "แสวงจุดร่วม  สงวนจุดต่าง"ได้นะคะ แต่ทำอย่างไรเราจึงจะยอมรับจุดต่างของกันและกันได้เท่านั้นเอง

คุณ น. เมืองสรวง P...

การแสวงหาถึง "จุดร่วม" เพื่อแสดงถึงข้อแตกต่างแล้วนำเข้าสู่กระบวนการ " จุดเปลี่ยน" การสร้างแรงจูงใจเป็นสิ่งสำคัญ แล้วสู่การเกิด"แรงบันดาลใจ" เพื่อสานสายใยให้เป็นหนึ่ง

คุณจารุวัจน์ P...

การยอมรับความแตกต่างเป็นเรื่องสำคัญ และผมมองว่า จุดเริ่มของการยอมรับความแตกต่างคือ ยอมรับตัวตนของตัวเองเสียก่อน หากไม่รู้จักตัวเอง ไม่เข้าใจตัวเอง แล้วจะเข้าใจคนอื่นได้อย่างไร

การศึกษาไทยในปัจจุบัน อาจจะยังห่างไกลจากการสร้างให้ผู้เรียนรู้จักตนเอง กลับพยายามสร้างคนให้เหมือนผลผลิตของโรงงานที่ต้องเหมือนกัน คุณภาพเท่ากัน จริงๆ การศึกษาไทยน่าจะเป็นศิลปินที่พยายามผลิตผลงานศิลปะมากกว่า

ขอบคุณครับ...