ความเห็น 272813

รวมตะกอนเด็ด วาทะเด่น ผลึกผล ทางการศึกษาไทย ใน G2K (มียอดให้คุณต่อครับ)

เขียนเมื่อ 

เริ่มต้นหาวาทะเด็ดจากบันทึกตัวเองก่อนเลยนะครับ...

คุณย่ามแดง P ...
  • เริ่มที่ตัวเรา 
  • แผ่ความดีสู่คนใกล้ตัวของเรา 
  • แผ่ความดีสุ่ชุมชนของเรา
  • แผ่ความดีสู่สังคมของเรา
  • แผ่ความดีสู่ชาติบ้านเมืองของเรา
  • แผ่ความดีสู่โลกและสรรพสิ่ง
  • ขอความดีงามจงบังเกิดครับ...

คุณเบิร์ด P...

ทำไมคนดีถึงอ่อนแอ..คงเป็นเพราะเรา " ดี " แบบติดกับคำว่า " ดี " ของคนอื่นและคำว่า " ดี " ของตัวเราด้วยมั้งคะ..

ตอนเรียนถูกอาจารย์ฝึกว่าต้องอยู่เหนือดีและไม่ดี..คือไม่ติดกับสิ่งที่ให้คุณค่าใดๆ แต่ทำด้วยจิตสงบ..เพราะกายต้องเคลื่อนไหวจึงจะแข็งแรง แต่จิตต้องสงบจึงจะแข็งแรงน่ะค่ะ

ทำไมคนดีถึงอ่อนแอ..คงเป็นเพราะเรา " ดี " แบบติดกับคำว่า " ดี " ของคนอื่นและคำว่า " ดี " ของตัวเราด้วยมั้งคะ..

ตอนเรียนถูกอาจารย์ฝึกว่าต้องอยู่เหนือดีและไม่ดี..คือไม่ติดกับสิ่งที่ให้คุณค่าใดๆ แต่ทำด้วยจิตสงบ..เพราะกายต้องเคลื่อนไหวจึงจะแข็งแรง แต่จิตต้องสงบจึงจะแข็งแรงน่ะค่ะ

คุณน่านฟ้าทะเลลม P...

  • เมื่อคนทำดีสิ่งที่จะได้รับจากผู้อื่นมี  3  อย่างคือ1.  ได้รับเสียงหัวเราะ  (จะถูกหัวเราะเยาะจากผู้อื่น)  2ได้รับการต่อต้าน  (ได้รับการต่อต้านจากผู้ที่เห็นว่าคนคนนั้นทำดี)  3. ได้รับการยอมรับ แต่ว่ากว่าจะผ่านพ้นข้อ 2  มาถึงข้อ  3  ได้นี่ก็ร่วงไปเกือบหมดแล้วหละค่ะ...หมดกำลังใจในการทำดีต่อไป  และอ่อนแอไปในที่สุด
  • ประมาณว่า  "เพียงลมพัดใบไม้ก็ร่วงหล่น  เพียงลมปากคน  (ที่ไม่ดี)  จิตใจก็เปลี่ยนไป"

คุณทิพวัลย์ ศรีจันทร์ ...

คนดีแท้ไม่อ่อนแอหรอกค่ะ เพราะคนดีย่อมมั่นคงในความดี ไม่ว่าพายุจะพัดโหมเพียงใด คนดีย่อมมีพลังใจที่จะหยัดสู้เสมอค่ะเพียงแต่ "ชีวิตเป็นของน้อย" ...วันเวลาที่ล่วงไป ๆ สังขารกายก็ร่วงโรยตามด้วย สิ่งที่หวังและใฝ่ฝันคือการให้เพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายบนโลกใบนี้ได้มีโอกาสเรียนรู้ "ความเป็นจริงของชีวิต" มากขึ้น มาร่วมด้วยช่วยกันสร้าง "เครือข่ายคนดี" ที่จะช่วยเสริมพลังคนดี และเป็น"ต้นแบบ" เป็นตัวอย่างที่จะเป็นกำลังใจให้อีกหลาย ๆ คนในสังคมกันนะคะ

จากบันทึกนี้ครับ http://gotoknow.org/blog/Social/95209

ขอบคุณครับ...