ความเห็น 272794

รวมตะกอนเด็ด วาทะเด่น ผลึกผล ทางการศึกษาไทย ใน G2K (มียอดให้คุณต่อครับ)

เขียนเมื่อ 

   จบพยาบาล แต่สนใจด้านการจัดการศึกษาของคนพิการค่ะ    จบพยาบาล แต่สนใจด้านการจัดการศึกษาของคนพิการค่ะ    จบพยาบาล แต่สนใจด้านการจัดการศึกษาของคนพิการค่ะ 
P

อย่าพยายามอดทนกับคนที่ไม่ใช่ อย่าพยายามยึดใครไว้เพราะความเหงา อย่าพยายามต่อจิ๊กซอว์ชิ้นที่ผิด

http://gotoknow.org/blog/dss-msu/96797

บางครั้งเราก็ต้องหัดทบทวนเรื่องที่ยากให้เป็นบ้าง
อย่าใช้ชีวิตและมีความรักแบบเอาง่ายเข้าว่า
ฝึกหายใจด้วยหัวใจตัวเอง
แล้วหัวใจก็จะเข้มแข็งมากขึ้นเรื่อยๆ