ความเห็น 272511

รวมตะกอนเด็ด วาทะเด่น ผลึกผล ทางการศึกษาไทย ใน G2K (มียอดให้คุณต่อครับ)

เขียนเมื่อ 

มาเพิ่มเติมนิทานรถไฟมาจากลิงค์นี้ครับ...

http://gotoknow.org/blog/dol3377/95397

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

ขอบคุณครับ...