ความเห็น 272507

รวมตะกอนเด็ด วาทะเด่น ผลึกผล ทางการศึกษาไทย ใน G2K (มียอดให้คุณต่อครับ)

เขียนเมื่อ 

เข้ามาเยี่ยมชม  "ชุมชนวาทะความคิด"  ของชาว โกทูโน

ปลื้มทั้งวันที่เห็นวาทะตนเองถูกหยิบมาเป็นส่วนหนึ่งในบันทึกนี้

....

ขอบคุณครับ