ความเห็น 272280

รวมตะกอนเด็ด วาทะเด่น ผลึกผล ทางการศึกษาไทย ใน G2K (มียอดให้คุณต่อครับ)

เขียนเมื่อ 

P
เบิร์ด
เมื่อ พ. 23 พฤษภาคม 2550 @ 20:23 [269263]

ในการกู้ชาติด้วยการปฏิรูปการศึกษา...สิ่งสำคัญที่สุดคือ ต้อง มองให้ครอบคลุมทุกด้าน..ซึ่งมีความสัมพันธ์กันไปหมดในต้นทุนทุกอย่างที่คนไทยมี ไม่ว่าจะเป็นทุนทางสังคม  ทุนทางศาสนา  ทุนทางปัญญา  ทุนทางทรัพยากร ( ทั้งธรรมชาติและคน ) ทุนทางเศรษฐกิจ  ฯลฯ...ไปจนถึงการบริหารจัดการทุนเหล่านี้ทั้งทางด้านนโยบายและการปฏิบัติ เพื่อให้เกิดกระบวนการจัดการที่ดี ( กว่าเดิม ) ต่อไปค่ะ..

ที่มา http://gotoknow.org/blog/beautifulmemories/97293 ขออนุญาตคุณเบิร์ดด้วยนะครับ