ความเห็น 2721181

กายภาพบำบัดชุมชน

เขียนเมื่อ 

น้อง ๆ ที่ต้องการเอกสารคู่มือกายภาพบำบัดชุมชน ตอนนี้ทางสมาคมและสปสช.ได้จัดพิมพ์เป็นรูปเล่ม พร้อม CD แล้ว คิดว่าทางสปสช.จัดส่งไปให้ที่รพช.ทุกโรง ลองไปถ้าที่ห้องสมุดโรงพยาบาล หรืองานธุรการว่ามีส่งไปให้หรือไม่นะคะ ถ้าไม่มีจะขอมาทาง blog นี้ ต้องให้ที่อยู่ไปรษณ๊ย์ด้วยนะคะ อย่าลืม ปนดา