ความเห็น 271977

รวมตะกอนเด็ด วาทะเด่น ผลึกผล ทางการศึกษาไทย ใน G2K (มียอดให้คุณต่อครับ)

เขียนเมื่อ 

 ขยายความ "ล้างจานเพื่อล้างจาน" และความสงบจากชิ้นส้ม

P

แล้วท่านล่ะครับ  เวลากินส้ม  ท่านกำลังกินโครงการ  กินโปรเจ็กต์  กินสัมมนา ในอนาคต  หรือกินส้มอยู่ครับ?

http://gotoknow.org/blog/gobetter/94602