ความเห็น 2719537

ทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก จาก สกอ. สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

เขียนเมื่อ 

เรียนท่าน ผศ.มานิตย์ ยอดเมือง

    ผมเป็นครูวิทยาลัยเอกชน จบ ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล
                         คอ.ม. เครื่องกล  เกรด   3.72 มจพ.

ต้องการขอทุนเรียนต่อ ป.เอก เครื่องกล ในประเทศ และยากทำงานในมหาลัย พอมีทางเป็นไปไ้หรือเปล่าครับขอคำชีแนะด้วยครับ