ความเห็น 271829

รวมตะกอนเด็ด วาทะเด่น ผลึกผล ทางการศึกษาไทย ใน G2K (มียอดให้คุณต่อครับ)

เขียนเมื่อ 
P
DSS "work with disability" ( หนิง )
เมื่อ อา. 13 พฤษภาคม 2550 @ 15:37
  การศึกษาของผู้พิการ 
เราไม่ได้ทำเพื่อคนพิการ หรอกนะคะ  จริงๆแล้ว การให้โอกาสคนพิการได้ศึกษาและพัฒนาศักยภาพของเขา  อย่างเข้าใจในความแตกต่างนั้น