ความเห็น 271805

รวมตะกอนเด็ด วาทะเด่น ผลึกผล ทางการศึกษาไทย ใน G2K (มียอดให้คุณต่อครับ)

เขียนเมื่อ 

 คงไม่ต้องบรรยายเพิ่มเติม  ซึ้ง

http://gotoknow.org/blog/pandin/97132

ผมเชื่อว่า ..  เราจะยังได้พบกันอีก !  

 

   คุ้นเคย - สนิทแน่น

แน่นแฟ้นและแสนรัก

มิตรภาพเอ่ยคำทัก

สบตา  ประจักษ์ใจ

เหมือนเพื่อนที่ตามหามาแสนนาน

พบพาน แบ่งปัน ความฝันใฝ่

โลกกว้าง  หนทางไกล

เพื่อน คือ ความยิ่งใหญ่ของชีวิต