ความเห็น 271777

รวมตะกอนเด็ด วาทะเด่น ผลึกผล ทางการศึกษาไทย ใน G2K (มียอดให้คุณต่อครับ)

เขียนเมื่อ 

 

คนธรรมดาที่เดินดิน ถิ่นเมืองระยองเมืองที่....ผลไม้เลิศล้ำ  อุตสาหกรรมก้าวหน้า น้ำปลารสเด็ด  เกาะเสม็ดสวยหรู  สุนทรภู่กวีเอก

P

จิตใจของเราเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา  ไม่มีการหยุดนิ่ง  เปลี่ยนแปลงไปตามสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นรอบๆตัว  ข้อมูลหรืออิทธิพลบางอย่างที่เรายอมรับให้ผ่านเข้ามาในจิตใจในแต่ละวันมีผลกระทบอย่างมากต่อพัฒนาการของความคิดและแนวทางในการคิด.... 

http://gotoknow.org/blog/addadd/86207