ความเห็น 2717049

การทำนาไม่ไถโดยวิธีการตัดหญ้า และขังน้ำสำหรับนาน้ำฝน

เขียนเมื่อ 

น่าจะในนามของเงิน

ทั้งๆที่เงินเป็นแค่เครื่องมือการทำลายโลกอย่างได้ผล ไม่น่าเชื่อ

แต่ก็เป็นไปแล้ว มนุษย์โง่งม กับสิ่งสมมติของโลก

และยิ่งโง่หนักเข้าไปอีกกับสิ่งที่ตัวเองสมมติขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งด้วยซ้ำ

Beleive it or NOT hahahahahahahaha