ความเห็น 271659

รวมตะกอนเด็ด วาทะเด่น ผลึกผล ทางการศึกษาไทย ใน G2K (มียอดให้คุณต่อครับ)

เขียนเมื่อ 

 

 

P อาจารย์สุรเชษฐ เวชชพิทักษ์

 

 

             "  ..วิธีการสอนแบบ.. "สอนน้อย เรียนมาก" และเรียนโดย  ไม่เอาวิชาเป็นตัวตั้ง แต่เอา "ชีวิต" เป็นตัวตั้ง    (ตามชื่อและปรัชญามหาวิทยาลัยชีวิต) นี้       จะทำให้เกิดปัญญามากกว่าระบบการศึกษากระแสหลัก ที่เน้นที่ตัววิชาความรู้ เน้นการท่องจำความรู้ แค่ไหน...."

--------------------------------------------------------------------

  • คำถามนี้ท้าทายมาก  หากท่านอยากรู้คำตอบ  ก็โปรดอย่าพลาดโอกาสที่จะได้อ่านบันทึกของอาจารย์สุรเชษฐ  เวชชพิทักษ์
  • อาจารย์เป็นแรงบันดาลใจในหลายๆครั้ง ให้หลายท่านนำไปคิดต่อ  และบางท่านก็ไปเปิดประเด็นใหม่  จนเราหลายๆคนต้องไปร่วมอภิปรายติดๆกันทีละหลายๆวัน    จนท่านต้องแวะไป "ปิดท้ายบันทึก" ให้อยู่หลายหนค่ะ : )