ความเห็น 271645

รวมตะกอนเด็ด วาทะเด่น ผลึกผล ทางการศึกษาไทย ใน G2K (มียอดให้คุณต่อครับ)

เขียนเมื่อ 

 

 

 P      คุณบางทราย (คนเข็นครก ขึ้นภูเขา)

เรื่องเล่าจากดงหลวง 78 ทฤษฎีงานพัฒนาที่มาจากสงคราม

           "ความดีของวิชาการก็คือ ทำให้เราเข้าใจปรากฏการณ์ชัดเจนมากขึ้น มีแนวทางในการคิดต่อ และตัดสินใจ นี่คือคุณูปการของวิชาการ 

           แต่หากเมากับวิชาการมากเกินไปก็หลุดจากข้อเท็จจริงพื้นฐาน ในกรณีที่แก่กล้าเกินไปที่เห็นปุ๊บก็ตัดสินใจปั๊บ  ก็พลาดได้ทันทีเช่นกัน"

หลังจากที่ดิฉันมีโอกาสอ่านงานเขียนของคุณบางทราย ซึ่งเป็นนักพัฒนาที่มีประสบการณ์สูง มีประสบการณ์ตรง   และมีประสบการณ์จริงในงานพัฒนา มาหลายบันทึก   ก็ได้เห็นว่าคนที่รู้จริงในความจริงนั้น  จะมีวิธีเลือกทฤษฎีมาปรับใช้     มิใช่แค่เพียรหาว่าทฤษฎีไหนจะเหมาะกับความจริงชุดนั้น   แต่พร้อมจะยกทฤษฏีออก  ทันทีที่รู้ว่าไปกันไม่ได้กับความจริงที่ปรากฏอยู่  

บางที งานวิชาการ กับงานพัฒนาสังคม  อาจจะต่างกันตรงนี้  งานวิชาการจะพิสูจน์ไปตามทฤษฎี  งานพัฒนาสังคมจะพิสูจน์กลับว่าทฤษฎีนั้น  ควรทำ "ตาม"  หรือไม่   

 "ผลึก"ทางการศึกษา(ในพื้นที่จริง)ของคุณบางทรายมีมากมายนัก และแทรกเนียนๆอยู่ในเนื้อบันทึก   และดิฉันตั้งใจเลือกเนื้อความข้างต้นนี้มา เพราะเห็นความเรียบง่ายแต่ลึกซึ้ง  แม้จะฟังดูเป็นเรื่องสามัญ  แต่หากผู้ใช้ขาดความตระหนัก  อิทธิฤทธิ์ของ"วิชาการ"ก็อาจบันดาลให้เกิดความเสียหายทางสังคมตามมาอีกมากมายนัก   

 ปล. ขออภัยน้องเม้งนะคะ ที่พรรณนาเกินเงื่อนไข เพราะรู้สึกว่ามีคุณค่าแฝงอยู่ในถ้อยคำ  เลยขออนุญาตนำเสนอความรู้สึกที่มีต่อ "ผลึก"นั้น เพิ่มไปอีกเล็กน้อย ...เล็กน้อยไปเกือบสิบบรรทัดอะค่ะ...   : )