ความเห็น 271618

รวมตะกอนเด็ด วาทะเด่น ผลึกผล ทางการศึกษาไทย ใน G2K (มียอดให้คุณต่อครับ)

เขียนเมื่อ 

 หญิงเปรี้ยวที่มีรสหวาน

P

มะปรางได้ข้อคิดของชีวิตอย่างหนึ่งค่ะ  ความสุขอยู่ที่เราเลือกเอง 

http://gotoknow.org/blog/Kulkanit3/86628