ความเห็น 271613

รวมตะกอนเด็ด วาทะเด่น ผลึกผล ทางการศึกษาไทย ใน G2K (มียอดให้คุณต่อครับ)

เขียนเมื่อ 

 หญิงดอกไม้เหล็ก ไม่เคยละทิ้งความงาม

P

 ทุกครั้งที่เกิดความทุกข์   ความสับสน  ความเหนื่อยหน่ายขึ้นในใจ    เชื่อได้ว่าคนเราทุกคนล้วนมีความเห็นแก่ตัวเกิดขึ้นในใจ  แต่เมื่อใดก็ตามที่เราเกิดปัญญาจากการเรียนรู้ธรรมะ  จะพบว่า "การได้ให้ผู้อื่น   เปิดโอกาสให้เราได้ให้ตัวเอง"         

 

          ใจของคนเราที่คิดจะให้เป็นหัวใจที่ยิ่งใหญ่่  ถือว่าเป็นการเอาชนะความเห็นแก่ตัวลงได้   หลังจากนั้นใจของเราก็จะคลายจากความทุกข์ลงได้                                  

 

           การที่เรามีสติจดจ่อกับการทำสิ่งที่อยู่ในปัจจุับันด้วยความสุข เราก็จะไม่ต้องกลัวว่าใครจะมาแย่งความสุขของเราไป  

 

...........เพราะสุดท้าย...คนรอบข้างก็จะกลายเป็นปัจจุบันขณะของเรา  ขอให้เราเปิดใจให้กว้างขวาง    ขวนขวายที่จะเอาใจใส่ดูแลผู้อื่น   เปิดโอกาสให้ตัวเองได้พัฒนาจิตใจที่ใสสะอาด  ภูมิใจ  เกิดศรัทธา  มั่นใจในความดีของตน

 

            ในวันนี้เราอาจจะเหน็ดเหนื่อยกับสิ่งที่เป็นอยู่และอยากจะหนีไปให้พ้นจากภาระและปัญหาต่างๆ ขอให้เราพลิกใจจากเหนื่อยหน่าย   ให้กลายเป็นวิถีอันงดงาม

  "ไม่ต้องตามใจตัวเองในสิ่งที่อยากทำ   แต่ขอให้ทำสิ่งที่อยู่เบื้องหน้าด้วยความสุข"  

          สร้างความดีให้เกิดขึ้นในหัวใจของทุกคนที่เราเข้าไปเกี่ยวข้อง  แล้วเมื่อนั้น....เราก็จะได้ความสุขใจเป็นของขวัญในที่สุด......  

http://gotoknow.org/blog/Kulkanit3/86628