ความเห็น 271605

รวมตะกอนเด็ด วาทะเด่น ผลึกผล ทางการศึกษาไทย ใน G2K (มียอดให้คุณต่อครับ)

เขียนเมื่อ 

 งามทั้งตัว งามทั้งใจ ยังงามทั้งสายตา

P

 " ขอให้เรามีเจตนาที่ดีในขณะนี้และเร่งลงมือทำความดี   เชื่อได้

ว่าโชควาสนาที่สดใสจะเป็นข้าทาสที่ซื่อสัตย์ของเรานั่นเอง"

http://gotoknow.org/blog/Kulkanit3/93536