ความเห็น 2716

ถึง คุณภีม ภคเมธาวี

ภีม ภคเมธาวี
IP: xxx.28.68.11
เขียนเมื่อ 

ผมอ่านแนวคิดโครงการไตรภาคีด้วยความสนใจ ผมเองในฐานะหัวหน้าหน่วยจัดการความรู้เพื่อชุมชน ม.วลัยลักษณ์ สนใจเข้าร่วมขบวนด้วยครับ
ที่จริงสุขภาพที่ดีน่าจะเป็นเป้าหมายของกิจกรรมทั้งหมด รายละเอียดเรื่องอาชีพ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติฯลฯน่าจะจัดการเพื่อเป้าหมายสูงสุดนี้ เราอาจช่วยกันเชื่อมโยงประเด็นที่หน่วยงานเกี่ยวข้องรับผิดชอบ ร่วมกันดูร่วมกันทำพร้อม ๆกันโดยใช้พื้นที่ตำบลเป็นหน่วยเรียนรู้พัฒนาตามกรอบที่ทีมสสจ.ทำไว้

ผมจะหาโอกาสลงไปร่วมเรียนรู้สักครั้ง จะได้คุยกันสนุกขึ้น จะชวนพอช. สกว.และแกนนำเครือข่ายแผนแม่บทชุมชนภาคใต้ไปร่วมด้วยครับ

ที่จริงหมอพงษ์เทพ สวรส. ก็เรียนรุ่นเดียวกันกับผม แกจบหลังผม1ปีเพราะเรียนเภสัชครับ

ยินดีที่จะได้ร่วมงานกับทีมงานคุณอนุชาครับ