ความเห็น 271587

รวมตะกอนเด็ด วาทะเด่น ผลึกผล ทางการศึกษาไทย ใน G2K (มียอดให้คุณต่อครับ)

เขียนเมื่อ 

 

 งามทั้งตัว งามทั้งใจ ยังงามทั้งสายตา

P

                 ข้อคิดในวันพระอาทิตย์นี้นึกถึงคำพูดของท่านพุทธทาส ภิกขุที่ว่า....

               "ถ้าเรารู้จักธรรมชาติของจิต   คือ  ใส  ผ่องใสอยู่ตามธรรมชาติ แล้วก็เศร้าหมองเมื่ออุปกิเลสจรเข้ามา 

                เปรียบกับเพชรนี้มันมีน้ำที่ใส  น้ำเพชรที่สวยงามอยู่ในเพชร     ถ้ามีอะไรมาปิดบังเสียมันก็ไม่ปรากฏ  มันก็ไม่งาม  แม้ว่าธรรมชาติเดิมของมันจะงาม   แต่ถ้ามันเปื้อนโคลน  เปื้อนสี   ของสกปรก   มันก็ไม่งามเหมือนกัน

                ฉะนั้นเมื่อจิตแจ่มใส  สะอาด สว่าง สงบเย็น  ไม่มีกิเลสจึงเป็นความงามอยู่โดยธรรมชาติ  "

                เรามารักษาจิตอย่าให้มันเกิดสกปรก     มืดมัว    เร่าร้อนขึ้นมา     ให้จิตคงสภาพปกติ    ประภัสสร    สะอาด  สว่าง สงบ  อยู่ตามธรรมชาติเดิมกันดีกว่าค่ะ

   http://gotoknow.org/blog/Kulkanit3/92089