ความเห็น 271566

รวมตะกอนเด็ด วาทะเด่น ผลึกผล ทางการศึกษาไทย ใน G2K (มียอดให้คุณต่อครับ)

เขียนเมื่อ 
ไม่มีรูป
ปีศาจเดียวดาย

สวัสดีครับ ดีมากๆ เลยครับ

หากบทความ ข้อความที่เกี่ยวกับการศึกษามาใส่แบบนี้ ดีมากๆ เลยครับ ทำให้ตกผลึกมากขึ้นครับ

ขอบคุณมากนะครับ โพสต์ไว้อีกนะครับ