ความเห็น 271545

รวมตะกอนเด็ด วาทะเด่น ผลึกผล ทางการศึกษาไทย ใน G2K (มียอดให้คุณต่อครับ)

เขียนเมื่อ 

ผู้หญิง...ดอกไม้เหล็ก

http://gotoknow.org/blog/Kulkanit3/93536

P

ขอบคุณ gotoknow  รัก gotoknow จังเลย

ค่ะ  หลงรัก gotoknow จนหมดใจซะแล้วสิ

เมื่อมองย้อนมาดูตัวเราเอง     เริ่มตั้งแต่ปลูกเมล็ดพันธุ์แห่งความดีในจิตใจของเรา    การทำงานของเราก็จะบรรจุไปด้วยความดีงาม  อันจะเป็นสนามพลังแห่งความรักที่จะดึงดูดสิ่งที่ดีเข้ามา     เพราะถ้าคนที่เข้ามาใกล้เราแล้วมีแต่ความสุขใจ    เราก็จะได้รับการช่วยเหลือ  สนับสนุนในสิ่งที่เราทำให้งอกงาม  ประสบความสำเร็จhttp://gotoknow.org/blog/Kulkanit3/93536