ความเห็น 271473

รวมตะกอนเด็ด วาทะเด่น ผลึกผล ทางการศึกษาไทย ใน G2K (มียอดให้คุณต่อครับ)

เขียนเมื่อ 

 

P คนไร้กรอบ

  • เมื่อมี ข้อมูลใหม่ๆ เข้ามา   จะ ตรวจสอบ ข้อมูลเดิมในกะลา กระโหลก ของตนเองก่อน
  • หาก ข้อมูลใหม่  ไม่ทำให้ ความเชื่อเดิมๆดีขึ้น จะปฎิเสธข้อมูลใหม่นั้น  เช่น  บอกว่า นรกสวรรค์มีจริง  แต่ ตนเอง เชื่อว่า "อะไรพิสูจน์ไม่ได้ ห้ามเชื่อ"   ดังนั้ นพวกเขา จะไม่เชื่อ  และ ไม่ทดลอง   ไม่เฉลียวใจ ว่า "ของบางอย่าง ณ เวลานี้ อาจจะยังพิสูจน์ไม่ได้   หรือ ของบางอย่าง ต้องลงมือทำเอง จึงจะค้นพบ"
  • หาก ข้อมูลใหม่  สอดคล้อง หรือ ทำให้ความเชื่อเดิมๆ ดูดี หรือ ทำให้ตนเองสบายใจ  ก็จะยอมรับข้อมูลใหม่นั้น  นี่คือ การทำ กะลาให้หนาขึ้น
  • บางข้อมูล  อาจจะยอมรับ   แต่ รับรู้เฉยๆ   ไม่คิดจะทำอะไร   เช่น  บอกว่า น้ำจะท่วมโลก   ก็จะ เออ เห็นด้วย  แล้ว ก็ No Action Talk Only  คนแบบนี้  เป็นนักปริยัติ   ไม่ใช่นักปฏิบัติ  จึงอยู่ในกะลาต่อไป   เป็นกะลา ที่ปะเต็มไปด้วยข้อมูล
  • http://gotoknow.org/blog/ariyachon/84322