ความเห็น 271462

รวมตะกอนเด็ด วาทะเด่น ผลึกผล ทางการศึกษาไทย ใน G2K (มียอดให้คุณต่อครับ)

เขียนเมื่อ 

จอมยุทธสาว ผู้ไม่กลัวฟ้าดิน

P
เบิร์ด
เมื่อ พ. 23 พฤษภาคม 2550 @ 20:41 [269286]

แม้แต่หมู่เมฆอันมืดมิด..ยังปิดได้เพียงรอยยิ้มของตะวัน..เท่านั้นเอง

http://gotoknow.org/blog/beautifulmemories/97293