ความเห็น 2712111

ช่วยเพื่อน "สรุปบทเรียนแนวทางการลดต้นทุตการผลิตข้าว อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก"

เขียนเมื่อ 
  • มาเยี่ยมมาเยียน ตามเคย
  • สิงห์ป่าสักก็ยังเป็นคนเดิมนะครับ
  • ขอบคุณที่เก็บมาเล่าสู่กันฟัง
  • ยังไงก็รักษาสุขภาพด้วยนะครับ
  • ชาวล้านนาตะวันออกยังเป็นห่วงอาจารย์เสมอ