ความเห็น 2711930

ช่วยเพื่อน "สรุปบทเรียนแนวทางการลดต้นทุตการผลิตข้าว อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก"

เขียนเมื่อ 

มาเยี่ยมครับพี่ฯ

ทุกๆ ครั้งที่ลงพื้นที่เห็นชาวบ้านแล้ว คิดถึงพี่มาก
..คิดถึงเรื่องราวที่พี่ขับเคลื่อนร่วมกับชาวบ้าน หากทุกที่มีคนทำงานเช่นนี้  ชาวบ้านน่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงสร้างสรรค์ได้มากขึ้นเรื่อยๆ