ความเห็น 2708699

อนุทิน

เขียนเมื่อ 
 • หนูบอกว่า งานประเพณีแห่เทียนพรรษาจัดเป็นครั้งที่ 7 แล้ว จริงๆ แล้วจัดเป็นปีที่ 111 ที่จัดเป็นครั้งที่ 7 นั้นคืองานปั้นและแกะสลักเทียนนานาชาติค่ะ

  May I have you (your) name , please?

  Where do you stay  in Ubonratchathani? (Ubon Rratchathani?)

  What (How) do you get the infomation of the the  Candal Festival?

  How many time (times) have you been to (attented) the Candal Festival?

  "จะทำยังไงดีน่า (นะ/น้า)"

 • มีความตั้งใจในการทำงานดีมาก ผลประเมิน 10/10