ความเห็น 2706292

อนุทิน

เขียนเมื่อ 

" ถ่ายทอดความรู้ฝังลึก (Tacit Knowledge) อันเกิดจากประสบการณ์ที่สั่งสมจากการทำงานและชีวิต ผ่านการเขียนบันทึกลงในสมุด (หรือเรียกว่าบล็อก) เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสมาชิกคนอื่นๆ รวมทั้งเป็นวิทยาทานแก่สาธารณชน และเพื่อเป็นประวัติศาสตร์แก่ชนรุ่นหลังต่อไป"

พี่หนูรีเป็นต้นแบบที่ดีของ GotoKnow มาโดยตลอดค่ะ