ความเห็น 2705809

เจ้าเป็นไผ เอกชัย(ตอน1)

เขียนเมื่อ 

จำได้สิ ยินดีมีสองสาว น่าจะห้าหกปีนะ และตำแหน่งแห่งที่สุขดีนะ