ความเห็น 2705201

กายภาพบำบัดชุมชน

นดา
IP: xxx.7.212.34
เขียนเมื่อ 

เรียนอาจารย์ปนดา เนื่องจากดิฉันได้มาเปิดแผนกกายภาพบำบัดของโรงพยาบาลขนาด30เตียง อยากจะขอรบกวนขอเอกสารการเปิดแผนก ตัวอย่างการเขียนโครงการขอเปิดแผนกและการขอเครื่องมือทางกายภาพบำบัด ตัวชี้วัดผลการทำงาน การออกเยี่ยมบ้าน หรือเอกสารต่างๆ ขอความกรุณาช่วยส่งมาที่เอากสารที่ใช้ในออกเยี่ยมบ้าน แผนงานและตัวชี้วัด หรือเอกสารอื่นๆที่นำมาใช้ได้ค่ะ ขอความกรุณาจากอาจารย์ด้วยนะคะ ขอบพระคุณอาจารย์มากนะคะ

e-mail: [email protected] ที่อยู่ : งานกายภาพบำบัด โรงพยาบาลธารโต 104 ต.ธารโต อ.ธารโต จังหวัดยะลา 95150