ความเห็น 2702737

อนุทิน

เดชา สว่างวงศ์
IP: xxx.49.249.246
เขียนเมื่อ 

ถ้าเยาวชนครึ่งประเทศไทยมีความคิด..ความอ่าน รักเรียน เหมือน อ.ภวิตรา ประเทศไทยจะเป็นหนึ่งในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแน่ๆ