ความเห็น 2701817

อนุทิน

เขียนเมื่อ 

หากร่วมมือกันโลกเราจะน่าอยู่ สวยงาม และมีการเบียดเบียนกันน้อยลงนะคะ

สาธุค่ะ