ความเห็น 2699602

อนุทิน

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณอาจารย์หมอ ป. มากครับที่แวะมาให้ข้อคิดดี ๆ อยู่เสมอ...

     จริง ๆ กระบวนการเรียนรู้...ทีมีปรากฏอยู่ในแนวคิดหรือทฤษฎีต่าง ๆ นั้น ผมมองว่าบางอย่างก็สามารถนำมาใช้ได้เลยหรืออาจจะต้องปรับให้เข้ากับบริบทหรือสภาวการณ์นั้น ๆ แต่สิ่งสำคัญที่ผมสอนนักศึกษา...ผมจะชอบตั้งคำถามให้พวกเขาคิดถึงที่มา...ที่ไป...ของแนวคิดหรือทฤษฎีนั้น ๆ...โดยเฉพาะหากเป็นวิชาเศรษฐศาสตร์จะมีทฤษฎีและพ่วงด้วยสมมติฐานมากมายเกี่ยวเนื่องจากเป็นวิชาทางสังคมศาสตร์ที่ไม่สามารถควบคุมตัวแปรต่าง ๆ ได้...

     สิ่งที่ผมถามนักศึกษาทุกรุ่น...ก็คือ ทำไมวิชาเศรษฐศาสตร์หากพูดถึงการผลิตจะมีทฤษฎีเกี่ยวกับ "ประสิทธิภาพการผลิต" แต่พอพูดถึงการบริโภคกลับมีทฤษฎี "อรรถประโยชน์ (ความพึงพอใจสูงสุด)" แล้วทำไม?...ประสิทธิภาพการบริโภค ตกหล่นไปไหนหรือว่าจงใจไม่ให้มี...ทั้ง ๆ ที่การผลิตหรือการสนองตอบ (Supply) กับการบริโภคหรือความต้องการ (Demand) เป็นเสมือนตัวเอกในการเดินเรื่อง...

      ผมเชื่อว่า...ข้อสงสัยและคำถามน้อมนำไปสู่การฝึกกระบวนการทางความคิดในที่สุด...ครับ