ความเห็น 2699464

อนุทิน

เขียนเมื่อ 

“การหยิบยกเอาชุดความรู้ที่สำเร็จรูปมาใช้ จะอันตรายหากไม่เข้าใจในกระบวนการผลิตแห่งชุดความรู้นั้น”

... อ่านข้อความนี้ของอาจารย์แล้วกระตุกคิดขึ้นมาเลยคะ เริ่มเห็นอันตรายของการยึดมั่นถึอมั่น หลักการทักษะสื่อสาร..ซึ่งเอามาจากตำราฝรั่ง กระบวนการผลิต เป็นเชิงมานุษยวิทยา ซึ่งต่างจาก วิทยาศาสตร์ การยกมาแบบ "สำเร็จรูป" A B C D จึงช่วยให้ "ความรู้สึก" ว่ามีหลักมีการ แต่เกิดประโยชน์จริงกับคนของเรา เหมือนคนของเขาหรือเปล่า ไม่รู้?